Mijn Beweegreden

"Om anderen te kunnen bewegen moet je zelf bewogen zijn"

Benedictus (480-547)

Mijn passie voor bewegen

De eerste sport die ik beoefende was turnen. Totaal niet mijn sport bleek al snel, maar mijn beste vriendinnetje deed het, dus ging ik er ook op. Pas in mijn middelbare schooltijd ontdekte ik mijn passie voor een hele andere sport: volleybal! Ik bleek talent te hebben, wat mij motiveerde om te trainen en dat zorgde voor ontwikkeling en groei. Het gaf mij voldoening, vertrouwen, vriendschap en vreugde. Ik leerde mijn kwaliteiten en uitdagingen kennen, maar ook die van mijn teamgenoten. Terugblikkend denk ik dat in deze tijd mijn fascinatie voor het psychologische aspect van bewegen is ontstaan. In mijn opleiding aan de CALO is deze alleen maar gegroeid en verdiept. Het vak leerde ik ín de praktijk, binnen de GGZ. Door te doen. Te ervaren. Met vallen en opstaan.

Waarom Praktijk Beweegreden?

Ik merkte dat ik mij in de afgelopen jaren minder thuis begon te voelen binnen de GGZ. Door reorganisaties en veranderende financiering werd de zorg in mijn optiek steeds zakelijker. Afdelingen verdwenen, behandelaanbod werd geschrapt en de zorg werd in betonnen programma’s gegoten. Ik verloor langzaam maar zeker de binding met de organisatie waar ik mij mijn prachtige vak eigen heb kunnen maken.

 

Verbinding is voor mij essentieel. Mij gehoord en gezien voelen. Ik hou van korte lijntjes, samenwerken met oog, oor en hart voor elkaar. Daar sta ik voor met mijn eigen praktijk! Werken vanuit mijn hart en niet persé volgens het boekje. Ik geloof dat er behoefte is aan authentieke zorg op maat en daar draag ik van harte en met veel enthousiasme mijn steentje aan bij.